Vrijwilligerswet

Want dat is het Chiro.

Een geestige bende vrijwilligers.

Vrijwilligerswet

Chirojongens Baal informeert haar vrijwilligers via deze brief, publicatie aan haar lokalen en via haar site. Chirojongens Baal brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. SOCIALE DOELSTELLING VAN CHIRO

Chirojongens Baal heeft als sociale doelstelling: jeugdwerk.

2. JURIDISCH STATUUT VAN CHIRO

Chirojongens Baal is een feitelijke vereniging.

Naam verantwoordelijken van de groep: 

Lars Haesendonck en Jonas Van den Broeck – groepsleiders

Tim Symons, Arno Vanderstukken, Arne Schroyens en Senne Convents – volwassen begeleiding

3. CHIROPOLIS

Elke vrijwilliger van Chirojongens Baal, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).

 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

€ 15 000 000,00

€ 2 500 000,00

€ 625 000,00

voor lichamelijke schade

voor stoffelijke schade

voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.)

 

ONGEVALLEN

€ 25 000,00

€ 400,00

€ 1 875,00

ook nog:

€ 5 000,00

€ 12 500,00

€ 2 500,00

€ 250,00

voor RIZIV-kosten (€ 4 000,00 als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder:

per tand, met een maximum van € 1 500,00

voor begrafeniskosten

 

bij overlijden

bij invaliditeit

voor opzoeking en repatriëringskosten

voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald

 

 RECHTSBIJSTAND

€ 50 000,00

€ 15 000,00

€ 15 000,00

rechtsbijstand

strafrechterlijke verdediging

insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden)

4. KOSTENVERGOEDING

Chirojongens Baal betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken. Chirojongens Baal stelt een standaard onkostennota ter beschikking. Hierop vult de vrijwilliger in welke kosten, eigen aan de chirowerking, hij/zij gedaan heeft en om welke reden. Het betaalbewijs (ticket, factuur, …) wordt bij de onkostennota gevoegd. 

5. DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN DE VRIJWILLIGER (VOLGENS ARTIKEL 458 VAN HET STRAFWETBOEK)

  1. Chirojongens Baal verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

Chirojongens Baal

Schaluinstraat 71a

3128 Baal

info@chirojongensbaal.be

%d